About our Boutique

At Rachel Burgess Bridal Boutique, we’ve created a space for Brides setting their own traditions. We embrace and encourage those Brides doing things their own way, and introduce them to the next generation of Welsh Bridal-wear designers.

In the idyllic seaside town of Penarth, South Wales, you will find our quaint Boutique. Over cups of tea and slices of cake, we will take the time to get to know you, listen to your ideas and guide you through our unique collection of award-winning designers who share your boundless creativity.

As a Boutique, we proudly champion handmade dresses and accessories lovingly handcrafted right here in Wales. We work exclusively with designers that share our way of thinking, so our collections will always empower Brides and let their own personality sparkle!

We can’t wait to meet you.

Call or email today to book your completely private, pressure-free appointment:

02920 709 701 / info@rachelburgessbridalboutique.com

YnglYn â'n Boutique

Yn Rachel Burgess Bridal Boutique rydyn ni wedi creu lle i briodferch greu ei thraddodiadau ei hun. Rydyn ni'n croesawu ac yn annog priodferch i ddilyn ei thrywydd ei hun, a gallwn ni ei chyflwyno i’r genhedlaeth newydd o gynllunwyr dillad priodas o Gymru.

Mae ein Boutique bychan yn nhref brydferth glan môr Penarth, de Cymru. Dros baned a chacen, gallwn ddod i adnabod ein gilydd, gallwn wrando ar eich syniadau a’ch tywys drwy ein casgliad unigryw o gynllunwyr arobryn sy’n rhannu eich creadigrwydd diderfyn.

Mae'r Boutique yn falch iawn o gyflwyno ffrogiau sydd wedi eu gwneud â llaw a chyfwisgoedd sydd wedi eu creu’n gelfydd â llaw yma yng Nghymru. Dim ond gyda chynllunwyr sy’n rhannu ein gweledigaeth rydyn ni’n gweithio, felly mae ein casgliadau bob tro’n rhoi pŵer i’r briodferch ac yn gadael i’w phersonoliaeth ddisgleirio!

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chi.

Ffoniwch neu e-bostiwch heddiw i drefnu apwyntiad sy’n hollol breifat, heb bwysau o gwbl:

02920 709701 / info@rachelburgessbridalboutique.com

 

useful info...

 • All of our dresses are handmade right here in Wales by the designers themselves (proud!), and with regards to pricing they range from £750 - £2900.

 • We operate by Appointment Only which means you will have the Boutique exclusively to yourselves for 2 hours. 

 • Our Boutique is small & cosy (but perfectly formed) and we only have seating for four including the Bride herself. Not to worry if you require more seats though, just let us know when you book your appointment and we'll make sure there is enough seating for everyone!

 • Dingle Road train station is the closest to the Boutique (a two minute walk) and the train only takes 12 minutes directly from Cardiff Central.

 • There is parking directly opposite the Boutique.

 • Penarth is spoilt for choice with lovely cafes & restaurants - let us know if you require any recommendations and we'll be happy to help!

Gwybodaeth Ddefnyddiol...

 • Mae pob un o’n ffrogiau wedi cael eu gwneud â llaw yma yng Nghymru gan y cynllunwyr eu hunain (testun balchder!), ac mae eu prisiau’n amrywio o £750 i £2900.

 • Dim ond cwsmeriaid sydd wedi trefnu apwyntiad rydyn ni’n eu derbyn, felly cewch y Boutique i chi eich hun am 2 awr.

 • Mae ein Boutique yn fach ac yn glyd (ond yn hyfryd) a dim ond lle i eistedd 4 sydd yma, gan gynnwys y briodferch ei hun. Peidiwch â phoeni os oes angen mwy o seddi, dim ond gadael inni wybod wrth drefnu apwyntiad sydd raid, a bydd lle i bawb!

 • Gorsaf drenau Dingle Road yw’r agosaf at y Boutique (dwy funud ar droed) a dim ond 12 munud mae’r trên yn ei gymryd o orsaf Caerdydd Canolog.

 • Mae lle parcio gyferbyn â’r Boutique.

 • Mae llawer o gaffis a bwytai hyfryd ym Mhenarth - gadewch inni wybod os hoffech inni argymell un ohonyn nhw i chi!