Penarth's Exclusive Bridal Boutique

The Rachel Burgess Bridal Boutique is located in the seaside town of Penarth and specialises in handmade dresses and accessories by award-winning Welsh designers and vintage dresses that each tell a story, all sourced by Rachel herself. Rachel says:

“Choosing your wedding dress is such an important decision – but it should also be a fun and stress-free experience! For me, it’s all about giving brides the opportunity to represent who they are, their lifestyle and their relationship through their dress. And the service and experience brides and their friends and families receive here in the boutique is absolutely paramount. I close the whole boutique for appointments so that you can try on as many dresses as you like in total privacy, with my undivided attention and with tea and cake on tap! It’s a total honour and delight to be able to make such personal connections with people at such exciting and important times in their lives.”

To book an appointment call 02920 709 701 or email info@rachelburgessbridalboutique.com

Mi fyddwch chi’n caru ein ffrogiau a chyfwisgoedd gan ddylunwyr gorau Cymru, wedi eu creu gan law. Arbenigedd Rachel yw dod o hyd i wisgoedd rhagorol a rhamantus heb eu hail. Meddai hi:

“Mae dewis eich gwisg briodasol yn benderfyniad hollbwysig - ac yn Rachel Burgess Bridal Boutique mae’n un hwylus, di-ofid! Rwy wrth fy modd yn galluogi’r briodferch i ddethol y wisg berffaith i adlewyrchu ei phersonoliaeth, ffordd o fyw a’i pherthynas hi. Fe gewch chi a’ch teulu a ffrindiau fy holl sylw yn ystod eich apwyntiad personol, gan fy mod i’n cau’r siop yn arbennig i chi brofi ffrogiau. Mae’r gwasanaeth personol yn creu profiad heb ei ail – gan gynnwys paned, a theisennau! Rwy’n ystyried hi’n fraint ac yn anrhydedd i ddod i nabod unigolion yn ystod amser mor bwysig a chyffrous yn eu bywydau.”

Er mwyn archebu apwyntiad, ffoniwch Rachel ar 02920 709 701, neu e-bostiwch info@rachelburgessbridalboutique.com

Portrait of Rachel Burgess of Rachel Burgess Bridal Boutique, Handmade, Wedding Dresses, Penarth, Wales holding a vintage dress in the shop.